Эски таш сепил. Толугу менен оңдоодон өткөндөн кийин 7,0 млн. Евро. - CASTLEVINICA.COM
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.
 • Галерея көрүүчүсүнө сүрөт жүктөө, Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.

Эски таш сепил. Премиум материалдары менен толук оңдоодон өткөндөн кийин.

жөнөкөй баасы
€ 7.000.000,00
Сатуу баасы
€ 7.000.000,00
жөнөкөй баасы
Сатылган
баасы
күнүнө 
Салык киргизилген.

Эски сепил - Хорватия менен чектеш Словенияда жайгашкан орто кылымдагы архитектуранын уникалдуу эстелиги. Ал заманбап, жогорку сапаттагы материалдарды колдонуп, толугу менен калыбына келтирилди, ошол эле учурда 11-кылымдын баштапкы кооздугуна жана көз жоосун алган нерселерге урматтоо менен мамиле жасалды. HASAPтын бардык мыйзамдуу уруксаттары маанилүү калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүндө алынган.

Сепилдин аянты 1100 чарчы метрди түзөт (болжол менен 3609 '), ага төмөнкүлөр кирет: 

* Жакынкы дарыяга көз чаптырган кооз террасасы бар кышкы зал

* 3 досторуңуз жана үй-бүлөңүз үчүн жашоо мейкиндиги бар 10 кымбат баалуу батир

* Толугу менен жабдылган, кесипкөй сапаттуу ашкана аянты

* Эс алуучу сауна, массаж салону жана жогорку сапаттагы джакузи менен курорттук комплекс. 

Аянты 150 чарчы метр болгон жардамчы имарат. (болжол менен 492 ')

4500 чарчы метр (болжол менен 14764 ') тышкы профессионалдуу жашылдандырылган

Оңой жеткиликтүү

Байыркы Castle O Словениянын түштүк-чыгышында, Доленжска туристтик аймагында жайгашкан. Сепилдин өзү архитектуралык керемет, ал тургай өзүнүн Wikipedia баракчасы бар!  көрүү wikipedia.org

Мүлктөн 30 мүнөттө гана орун алган атактуу "Dolenjske Toplice" курорту, SC Bela тоо лыжа базасы жана кесиптик, 18 тешик гольф аянтчасы жайгашкан. Ошондой эле Хорватия менен чек арадан 100 метр аралыкта (328 '), ошондой эле кооз Колпа дарыясынан 100 метр алыстыкта ​​жайгашкан.

Хорват деңизинен 50 мүнөттө жана Загреб эл аралык аэропортунан 40 мүнөт алыстыкта ​​ыңгайлуу жайгашкан, сиз бул укмуштай касиетке ээ болуп, кийинки жылдар бою кымбаттуу жана унутулгус эскерүүлөр менен барсаңыз болот!