Legend Of Vinica Castle - CASTLEVINICA.COM

Легенда Виника сепили

Түрктөрдүн коркунучу болгон учурда, түрктөрдөн качып кетүү шылтоосу менен Ускок Виницага баш калкалаган. Ал өзүн христиан жана дос катары көрсөтсө дагы, чындыгында түрк тыңчысы болгон! Муну Виника эли билип, аны четке кагышты.
Андан кийин, бир күнү, Колпа дарыясынын Хорватия тарабында түрк атчан аскерлери пайда болуп, Виника шаарынан келген кичинекей адамдар Св. Чиркөөсүн зыярат кылуу үчүн Чежелж ​​дөбөсүнө качышты. Жардам издөө үчүн Мэри. Алар жүрүштөй болуп, чиркөөнү айланып өтүп, коргонуу тиленишти. Бул жүрүштү көргөн түрктөр чоң аскер топтолду деп ойлошуп, ошол жерден качып кетишти. Мариямга ыраазычылыгын билдирип, Виника эли жыл сайын Чежелжге зыярат кылууну чечишти, бул болсо бүгүнкү күнгө чейин аткарып келе жаткан жөрөлгө!

Шилтемелер:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj